GÜNDEM

İMAR PLANI TADİLATI ASKI TUTANAĞI

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi Eminlik Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arası yaklaşık 165 hektar alanda II.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 436 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 02/10/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 


İş bu askı tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Haber Tarihi : 02/10/2020