GÜNDEM

IŞIKTEPE MAHALLESİ KADASTRO GÜNCELLEME ASKI İLANI

İ L A N METNİ
Mersin İli, Toroslar İlçesi, Işıktepe Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde
bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine
göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta örneklerinde gösterilmiştir.
Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta örneklerinin incelenerek, cetvellerde
yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile,
sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 30/12/2020 ila 28/01/2021 tarihleri
arasında Mersin Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair Mahkemeden alınacak
belgenin Kadastro Müdürlüğüne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro
güncelleme işlemlerinin kesinleştirileceği 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi uyarınca
duyurulur.


İLAN TARİHİ : 30.12.2020
İLAN BİTİM TARİHİ :28.01.2021

Haber Tarihi : 30/12/2020