GÜNDEM

KIZILKAYA MAHALLESİ KADASTRO GÜNCELLELME ASKI İLANI

İ L A N METNİ

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kızılkaya Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan
taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan
kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta örneklerinde gösterilmiştir.
Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta örneklerinin incelenerek, cetvellerde yazılı
taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının
tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 30/12/2020 ila 28/01/2021 tarihleri arasında Mersin
Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair Mahkemeden alınacak belgenin Kadastro
Müdürlüğüne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro güncelleme işlemlerinin
kesinleştirileceği 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi uyarınca duyurulur.

İLAN TARİHİ : 30.12.2020
İLAN BİTİM TARİHİ :28.01.2021

Haber Tarihi : 06/01/2021