GÜNDEM

DEĞİRMENDERE MAHALLESİ KADASTRO GÜNCELLEME ASKI İLANI

İLAN METNİ

Mersin İli, Toroslar İlçesi,Değirmendere Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin bilgilendirme duyurusu müddeti olan 02/04/2021 ila 16/04/2021 tarihleri arasındaki 15 günlük bilgilendirme duyurusu süresi içerisinde Mersin Kadastro Müdürlüğüne başvurarak itiraz etmeleri, bu 15 günlük bilgilendirme duyurusundan sonra, bilahare 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi gereğince 30 günlük askı ilanına alınacağı ilanen duyurulur.

İLAN TARİHİ : 02.04.2021

İLAN BİTİM TARİHİ :16.04.2021

Haber Tarihi : 05/04/2021