GÜNDEM

PARSELASYON PLANLARININ İLANI

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Tapunun Mersin ili, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 10 pafta 1067, 1068, 1069, 1070, 1109, 1119, 1120, 1127, 1128, 1129, 1130 ve 1141 nolu parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda belediyemiz tarafından, 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine istinaden yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 17.03.2021 tarih ve 70 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

‘'116 Nolu Soğucak Mahallesi Parselasyon Planı'' adı altında yapılan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanuna ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. Maddesine istinaden Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 14.04.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 14/04/2021