GÜNDEM

113 NOLU GÖZNE MAHALLESİ PARSELASYON PLANI İLANI

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 6 pafta, 70, 71, 73, 74 ve 1069 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 07.07.2021 tarih ve 174 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

"113 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.maddesine istinaden, ilgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 02.08.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelnemeri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ            : 02.08.2021

İLAN BİTİM TARİHİ : 01.09.2021

 

Haber Tarihi : 02/08/2021