GÜNDEM

118 NOLU SOĞUCAK MAHALLESİ PARSELASYON PLANI İLANI

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Tapunun Mersin ili, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 7, 8, 16 ve O33A02D4A pafta 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 257, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 2027, 2028, 2029, 2723, 2724 parseller; 416 ada 1 ve 2 parseller; 11514 ada 1 parsel; 11928 ada 1 parsel; 11929 ada 1 ve 2 parseller; 11930 ada 1 ve 2 parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda belediyemiz tarafından, 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine istinaden yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 21.04.2021 tarih ve 99 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

‘'118 Nolu Soğucak Mahallesi Parselasyon Planı'' adı altında yapılan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanuna ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. Maddesine istinaden Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 02.08.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelnemeri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ            : 02.08.2021

İLAN BİTİM TARİHİ : 01.09.2021

Haber Tarihi : 02/08/2021