GÜNDEM

Mersin İli, Toroslar İlçesi, (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İşlemleri

İLAN METNİ

     Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 574 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 18/12/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plan revizyonuna 45 adet itiraz olmuştur.

     Söz konusu itirazlar Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2021 tarih 358 sayılı kararı ile karara bağlanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 05/10/2021 tarihinde başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 05/10/2021