GÜNDEM

Mersin İli, Toroslar İlçesi, II.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi Askı İşlemleri

İLAN METNİ

     Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi Eminlik Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arası yaklaşık 165 hektar alanda II.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih ve 436 sayılı kararıyla tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 02/10/2020 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plan revizyonuna 7 adet itiraz olmuştur.

     Söz konusu itirazlar Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2021 tarih 84 sayılı kararı ile karara bağlanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 22/04/2021 tarihinde başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmış ve askı süreci içerisinde plana 1 adet itiraz olmuştur.

     Askı sürecinde yapılan itiraz Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2021 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, itiraza konu alan Toroslar II. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'nda yeniden düzenlenmiştir.

     Söz konusu itiraza ilişkin değişiklik yapılan alan 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 05/10/2021 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Haber Tarihi : 05/10/2021