Birim E-Posta
Başkan baskan@toroslar-bld.gov.tr
Toroslar Belediyesi bilgi@toroslar-bld.gov.tr
KEP Adresi toroslarbelediyesi@hs01.kep.tr
Başkan Yardımcısı Jale TEPE j.tepe@toroslar-bld.gov.tr
Başkan Yardımcısı Habip AKBAL h.akbal@toroslar-bld.gov.tr
Hukuk İşleri Müdürlüğü hukukisleri@toroslar-bld.gov.tr
Zabıta Müdürlüğü zabita@toroslar-bld.gov.tr
Gelirler Şefliği gelirler@toroslar-bld.gov.tr
Bilgi İşlem Müdürlüğü bilgiislem@toroslar-bld.gov.tr
Bilgi Edinme bilgiedinme@toroslar-bld.gov.tr
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imarsehircilik@toroslar-bld.gov.tr
Fen İşleri Müdürlüğü fenisleri@toroslar-bld.gov.tr
İhaleli İşler Şefliği ihaleliisler@toroslar-bld.gov.tr
Planlama Şefliği planlama@toroslar-bld.gov.tr
Emlak İstimlak Şefliği emlakistimlak@toroslar-bld.gov.tr
İmar Uygulama Şefliği imar@toroslar-bld.gov.tr
Harita Kamulaştırma Şefliği harita@toroslar-bld.gov.tr
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapikontrol@toroslar-bld.gov.tr
Yapı Denetim Şefliği yapidenetim@toroslar-bld.gov.tr
İnşaat Ruhsat Şefliği insaatruhsat@toroslar-bld.gov.tr
Sivil Savunma Amirliği sivilsavunma@toroslar-bld.gov.tr
Yapı Kullanma İzni Şefliği kullanmaizni@toroslar-bld.gov.tr
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kultursosyal@toroslar-bld.gov.tr
A.B. Proje Ofisi abprojesi@toroslar-bld.gov.tr
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü insankaynaklari@toroslar-bld.gov.tr
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü basinyayin@toroslar-bld.gov.tr
Mali Hizmetler Müdürlüğü malihizmetler@toroslar-bld.gov.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü yaziisleri@toroslar-bld.gov.tr
Evrak Kayıt Şefliği evrakkayit@toroslar-bld.gov.tr
Özel Kalem Müdürlüğü ozelkalem@toroslar-bld.gov.tr
Halkla İlişkiler Şefliği halklailiskiler@toroslar-bld.gov.tr
Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlikisleri@toroslar-bld.gov.tr
Destek Hizmetleri Müdürlüğü destekhizmetleri@toroslar-bld.gov.tr
Satın Alma Şefliği satinalma@toroslar-bld.gov.tr
Park ve Bahçeler Müdürlüğü parkbahce@toroslar-bld.gov.tr
Evlendirme Amirliği evlendirme@toroslar-bld.gov.tr
İdari İşler Şefliği idariisler@toroslar-bld.gov.tr
Adres Şefliği(Numarataj) adres@toroslar-bld.gov.tr
Strateji Geliştirme Müdürlüğü stratejigelistirme@toroslar-bld.gov.tr
Sağlık İşleri Müdürlüğü saglikisleri@toroslar-bld.gov.tr