GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/06/20

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine göre Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/07/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

GÜNDEM :

1)  Açılış ve yoklama.

2)  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Encümen üyeleri seçiminin yapılması.

5) Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu,  Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması.

6) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Akbelen, Alanyalı, Buluklu, Çopurlu, Çukurova, H. Okan Merzeci, Karaisalı, Korukent ve Portakal Mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için ayrı ayrı 6 bilirkişinin seçilmesi.

7) Belediyemiz tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak Japonya Büyükelçiliği'nin 2020 yılında açmış olduğu Yerel Projelere Hibe Programına sunulan "Toroslar Engelsiz Yaşam Eğitim Merkezi (TEYEM) Projesi"  ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sn. Atsız Afşın YILMAZ'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Belediyemiz tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'nin 2020 yılında açmış olduğu Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı'na sunulan "Genç İstihdamına Dijital Dokunuşlar Projesi" ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sn. Atsız Afşın YILMAZ'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesi

9) Belediyemiz tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılında açmış olduğu Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP 2020) sunulan "Toroslar Mesleki Eğitim, İstihdam ve Kariyer Merkezi Projesi", "Toroslar Tasarım-Beceri ve Gelişim Kampüsü Projesi” ve "Bana STEM Et Eğitim Otobüsü Projesi” ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sn. Atsız Afşın YILMAZ'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

10) Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elektrik Üretim Özel Güvenlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak olan tüm olağan ve olağanüstü toplantılara belediyemizi temsil etmek üzere katılacak olan kişinin belirlenmesinde Belediye Başkanımız Sn. Atsız Afşın YILMAZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi. 

11) 10 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, belediyemizin norm kadrosunda meydana gelen değişikliklerle ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

12) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 1010,1012 parseller ve 129 ada 1 parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

13) Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/857 Esas No, 2020/279 sayılı kararının uygulanması amacıyla Dorukkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin teklifin görüşülmesi.

14) Mersin Arpaçsakarlar Mahallesi 033A13D2B pafta 6588 ada 1 nolu parselde bulunan hisseye karşılık mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait Mersin Çavuşlu Mahallesi 23 L III pafta 2797 ada 8 parsel ile Mersin Çavuşlu Mahallesi 23 L III pafta 2797 ada 11 parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

15) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklarımıza isim verilmesi” ne ilişkin Gençlik ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16) “Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

17)Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi 412 hektar alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

18) “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arasındaki yaklaşık 165 hektar alanda yapılacak olan II. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planları” na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

19) Belediyemizin 2019 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.

20) Belediyemizin 2019 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulması.

21) Belediyemizin 01/01/2019–31/12/2019 dönemini kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

22) 2020 yılının Ağustos ayının tatil edilmesine ilişkin Belediye Meclisimizin almış olduğu 02/01/2020 tarih ve 3 sayılı kararın iptali.

23) Ağustos/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi

24) Dilek ve temenniler.