GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/08/20

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/09/2020 Salı günü saat 14.00'de ''Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi''nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

GÜNDEM

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Mülkiyeti belediyemize ait Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 2789 ada 3 parselde bulunan 4.823,00 m² taşınmaz ile bitişiğinde bulunan 8.683,00 m² taşınmazın (Toplamda 13.506,00 m²) Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi yapılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına tahsis ve protokolünün yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşın YILMAZ’a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) 154 kV Akbelen- Mersin2 - Mersin3 (Yenileme) enerji iletim hattına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

6) "Toroslar III. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

7) Ekim/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

8) Dilek ve temenniler.