GÜNDEM

İMAR UYGULAMASI

Haber Tarihi : 15/09/2020

Belediyemiz mahallelerinden Soğucak Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Belenkeşlik Mahallesi 3 pafta 263 ve 264 numaralı parseller ile O33A02D4A pafta 351 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 numaralı parseller ile 352 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması,Belediye Encümenimizin 09.07.2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur