GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/10/2020

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/11/2020 Salı günü saat:14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi.

5) Belediyemiz tarafından gerçekleştirecek olan kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler vb. organizasyonlar, belediyemizin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalama hususlarında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ’a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7)5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre  İlçemiz Atlılar Mahallesinin isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak 780 hektar alanda hazırlanan batıda 223. Cadde, doğuda Arpaçsakarlar 1. Etap İlave ve Revizyon İmar Planı sınırı, kuzeyde Mersin Erdemli Otoyolu,  güneyde Mimar Sinan Bulvarı- Şehir Hastanesi arasında kalan 7. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

9) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak yaklaşık 218 hektar alanda hazırlanan batıda Çiftçiler Caddesi, doğuda 151. Cadde (Serbest Bölge Otoyol Bağlantısı), kuzeyde II. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı sınırı, güneyde Akdeniz Belediye sınırı arasında kalan 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi..

10) 830 hektar alanda hazırlanan Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

 

11) 390 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) 104 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

13) 435 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 6. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

14) Toroslar İlçesi Tapunun Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15) Aralık/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

16) Dilek ve temenniler.