GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/11/2020

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/12/2020 Salı günü saat 14.00'de ''Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi''nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

G Ü N D E M :

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2021 yılının Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenmesi.

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, 2021 yılı için sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin aylık net ücretinin belirlenmesi.

6) Belediyemizin 2021 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin görüşülmesi.  

7) Belediyemize ait Toroslar Doğa İmar İnşaat Turizm Gıda ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurulunu yapmak, diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ’a veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Belediyemizin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu Arası yaklaşık 165 hektar alanda 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

10) Belediyemiz tarafından gerçekleştirecek olan kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler vb. gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalama hususlarında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ’a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11) 830 hektar alanda hazırlanan Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) 390 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

13) 104 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

14) 435 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 6. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

15) 780 hektar alanda hazırlanan ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 7. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

16) 218 hektar alanda hazırlanan ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi

17) Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

18) Ocak/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

19) Dilek ve temenniler