GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/11/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/12/2021 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılının Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenmesi.

5) Belediyemizin 2022 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin görüşülmesi. 

6) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin aylık net ücretinin belirlenmesi.

7) 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz kadro durumlarında yapılacak değişiklik ile ilgili ( II ) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.

8) Belediyemiz tarafından hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödül almaya hak kazanmış olan “TeknoToroslar Projesi” ile ilgili “Genç Dostu Şehirler Projelerinin Gerçekleştirmelerine İlişkin İşbirliği Protokolü” nün imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Atsız Afşın YILMAZ’a yetki verilmesi.

9) Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması, üyelik aidatının ödenmesi ve Birlik Tüzüğünün 8. maddesi gereğince; Birlik meclisinde görev yapmak üzere belediyemiz meclis üyeleri arasından 2 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi.

10) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Horozlu Mahallesi, 133 Ada 4 Parsel ve 188 Ada 1 Parsel için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

11) Belediyemizin 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, yetkili memur sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ'a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13) Ocak/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

14) Dilek ve temenniler.