GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 06/12/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/12/2021 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda Aralık Ayı 2. Birleşimini gerçekleştirecektir. DUYURULUR

 

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin aylık net ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz kadro durumlarında yapılacak değişiklik ile ilgili ( II ) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveline ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

6) Belediyemizin 2022 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 

7) Belediyemizin 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8) Dilek ve temenniler.