GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

Haber Tarihi : 30/03/17

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 04/04/2017 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR

 

1)Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) İhtisas komisyonlarının kurulması, üye sayısı ve çalışma sürelerinin belirlenmesi.

 

4) Encümen üyeleri seçiminin yapılması.

 

5) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

6) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

7) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

8) Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

9) Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

10) Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

11) Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması.

 

12) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Köyü, 8243 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

13) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4221 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

14) Belediyemize ait Çavak Mevkii, 590 nolu parselin bitişiğindeki 594 nolu parselin belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

15) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre; Çukurova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Akbelen Bulvarının batısı, DSİ Kanalının doğusu, otobanın güneyinde yer alan ve belediyemiz tarafından yapılmakta olan 15 dönümlük parka isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

16) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

17) Mayıs/2017 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

18) Belediyemizin 01/01/2016-31/12/2016 dönemini kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

 

19) Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulması.

 

20) Temenniler ve öneriler.

 

 

 

      Hamit TUNA

                                                                                                             Belediye Başkanı