GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/12/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 04/01/2022 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.  

GÜNDEM :

1- Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması.

5-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimizin 2022 yılı için aylık tatilinin belirlenmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-21 Mayıs 2022-18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Arpaçsakarlar Mah. O33-A-13-C-4-A pafta 5761 ada 17 nolu parselin okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9-Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Horozlu Mahallesi, 133 ada 4 parsel ve 188 ada 1 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

10- 830 hektar alanda hazırlanan “Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına" ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi. 

11- Şubat/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12-Dilek ve temenniler.