GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/03/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/04/2022 Cuma günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

 GÜNDEM :

1-Açılış ve yoklama.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Encümen üyeleri seçiminin yapılması.

5-Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması.

6-Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne 1 yıl süreyle tahsis edilen mülkiyeti belediyemize ait Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:111/A adresinde bulunan 3 katlı binanın, tahsis süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Toroslar I. Etap (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişikliğe ilişkin teklifin görüşülmesi.

8-Gözne Mahallesi, 2384 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Mayıs/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10- Belediyemizin 2021 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulması.

11- Belediyemizin 2021 mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

12-Dilek ve temenniler.