GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/05/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.06.2022 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümleri doğrultusunda, Toroslar Belediyesi Spor Kulübüne belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-Belediyemizin 2022 mali yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi hükümleri doğrultusunda, Kuvayi Milliye Caddesinin Belediye Başkanı tarafından belirlenecek sınırları içinde kalan bölümünde cephe sağlıklaştırması, bakım, onarım ile ilgili proje geliştirilmesi, projenin uygulanmasına yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanması ve gerekli diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanımız Atsız AfşınYILMAZ’a yetki verilmesi.

7-Belediyemiz ile Mersin Barosu arasında imzalanacak olan kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Atsız Afşın YILMAZ’a yetki verilmesi.  

8-Arpaçsakarlar Mahallesi, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4462, 4463, 4464, 10839 adalarda Belediyemiz mülkiyetinde yer alan parseller veya Belediye Başkanı tarafından belirlenecek farklı ada/parseller üzerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından “Sosyal Konut Projesi” yapılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, gerektiğinde belediyemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokol ve diğer hazırlıkların yapılması, ayrıca belediyemiz mülkiyetinde bulunan karar konusu parsellerin tapu devrinin yapılması için Belediye Başkanımız Atsız AfşınYILMAZ’a yetki verilmesi.

9-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, batıda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, doğuda Çiftçiler Caddesi, güneyde Gazi Osman Paşa Caddesi ve kuzeyde Mimar Sinan Bulvarı, 238. Cadde ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nı kapsayan alanda “6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

10-Temmuz/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11 Dilek ve temenniler.