GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/07/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz 05.07.2022 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-10/01/2022 tarihinde Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye OSKAY'ın isminin, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi sınırları içerisinde 97028 Sokağın doğusu, 97043 Sokağın kuzeyi ve 97026 Sokağın batısında 2425 m² lik alanda yer alan Spor Kompleksine verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-Mersin Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nın 15.06.2022 tarih ve 11013303 sayılı yazısına istinaden, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

6-Belediyemiz bünyesinde hazırlanan batıda Çiftçiler Caddesi, doğuda 151. Cadde (Serbest Bölge Otoyol Bağlantısı), kuzeyde II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı, güneyde Akdeniz Belediye sınırı arasında kalan ve yaklaşık 157 hektarlık alanı kapsayan “8. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifinin görüşülmesi.

7-Doğuda Akbelen Bulvarı, güneyde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ve kuzeyde 4. Çevreyolu ve çevresi ile sınırlı alanı kapsayan “9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı “ teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

8-Toroslar Belediyesi Spor Kulübüne belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Belediyemizin 2022 mali yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10- Eylül/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11- Dilek ve temenniler.