GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 04/05/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.05.2023 Cuma günü saat 10.30'da Toroslar Belediyesi Ana Hizmet Binamızın Meclis Salonunda mayıs ayı olağan toplantısının 2. Birleşimini gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

 

GÜNDEM :

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediyemizin 2022 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-Arpaçsakarlar Mahallesi, 11272 ada 1 parsel, 11273 ada 1 parsel ve 11274 ada 1 parselde yapılacak olan imar uygulaması sonucu belediyemiz adına tescil olacak parselin, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığına tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

6-Kaşlı Mahallesi, 11550 ada 1 parsel ve çevresinde TEDAŞ tarafından hazırlatılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7-Dilek ve temenniler.