GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/05/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.06.2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümleri doğrultusunda, Toroslar Belediyesi Spor Kulübüne belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-Belediyemizin hizmetlerini geliştirmek, üniversite sanayi kent işbirliğine katkı sunmak ve kurumlar arası işbirliğine dayalı projeleri hayata geçirmek amacıyla kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler yapılmakta olup; gerçekleşecek olan çalışmaların daha kaliteli, verimli, yasal hükümlere uygun ve kurumlar arası işbirliğine dayalı bir şekilde yürütülmesi amacıyla “Kamu kurumları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla” protokol imzalanması ve Avrupa Birliği’nin ülkemizi de kapsayan 2023 yılı hibe “Çağrı Programları”, Yerel ve Ulusal Kurumlar tarafından 2023 yılında yayınlanan “Proje Teklif Çağrıları” kapsamında belediyemizi temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Belediye Başkanımız Atsız Afşın YILMAZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-“3.Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan 02.05.2023 tarih ve 42 sayılı meclis kararında sehven yapılan hataların düzeltilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Arpaçsakarlar Mahallesi, 140 ada, 8 parsel ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.  

8-Temmuz/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

9- Dilek ve temenniler.