GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/07/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; belediye meclisimiz, 04/07/2023 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda  mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Arpaçsakarlar Mahallesi, 1.Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ait alınan Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2022/1153 Esas Numaralı, 2023/733 Karar Numaralı kararının uygulanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-Tapunun Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi, 3202 ada 1 nolu parsel ve 3203 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellere yönelik maliki tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümleri doğrultusunda, Toroslar Belediyesi Spor Kulübüne belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7-Belediyemizin 2023 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan Toroslar 1. Etap 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ait Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2021/1164 Esas Numaralı ve 2023/661 Karar Numaralı kararının uygulanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Eylül/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10-Dilek ve temenniler.