GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 07/09/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz 08.09.2023 Cuma günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda Eylül ayı 2. Birleşimini gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin bölümlerini Tam Burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve Toroslar İlçesinde 6 ay ikamet etmesi (sınavı kazandığında) ya da Toroslar İlçesi sınırlarındaki okullardan mezun olma şartı ile anne veya babası Toroslar İlçesinde ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek üniversiteyi kazandıkları ilk yıl için karşılıksız olarak, öğrenim yardımında bulunulması, ödemelerin belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına 2023 yılı için ayni yardım yapılmasına ilişkin alınan 02.02.2023 tarih ve 13 sayılı meclis kararının revize edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-Toroslar Kent Girişi- Akbelen Bulvarı Batısı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7-Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2021/1164 Esas Numaralı, 2023/661 Karar Numaralı kararının uygulanmasına yönelik hazırlanan 1. Etap Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

8-Horozlu Mahallesi, 133 ada, 13 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Darısekisi Mahallesi 891 parselde afet konutlarının yapılabilmesi için Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10-Dilek ve temenniler.