GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/10/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.11.2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediyemizin 2023 mali yılı bütçesine Ek Ödenek yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Belediyemizin 2024 mali yılı evsel katı atık tarifesi”nin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre; mülkiyeti belediyemize ait Tapunun Yalınayak Mahallesi, 4085 ada 1 parsel olarak kayıtlı 834 m² lik taşınmaz üzerine belediyemiz tarafından 25.11.2022 tarihli protokol kapsamında yaptırılan Kültür ve Taziye Evine isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Belediyemiz sınırları içinde yapılan “9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” içerisinde yer alan; Mersin Büyükşehir Belediyesinin 08.08.2023 tarih ve 357 sayılı kararı ile onaylanan “Toroslar İlçesi Karaisalı Mahallesi 126 ada 17 parsel (Eski 712 parsel) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

8-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2023 tarih ve 311 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “8. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresinde gelen 34 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9-"2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10-"5. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11-"6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12-“9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13-Akdeniz- Toroslar- Yenişehir- Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Toroslar Serbest Bölge Bağlantı Yolu (151. Cadde) doğusu 11. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

14-Mersin ili, Toroslar ilçesi, batıda Akbelen Bulvarı, doğuda Arpaçsakarlar Mahallesi, Güneyde Şehir Hastanesi ve çevresi, kuzeyde Mersin Adana Otoyolu ile sınırlanan alanı kapsayan “7. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15-Mersin 1. İdare Mahkemesinin 15.09.2022 tarih ve 2021/1447 ve 2022/868 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanan ve 9. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan  “Karaisalı Mahallesi, 9539 ada, 3 parsel ve çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliği teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16-Aralık/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

17-Dilek ve temenniler.