GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/11/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre belediye meclisimiz, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.12.2023 Cuma günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2024 yılının Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenmesi.

5-Belediyemizin 2024 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi hükümlerine göre, 2024 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi.

7-01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere, belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz kadro durumlarında yapılacak değişiklik ile ilgili (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.

9-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarih ve 672 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin görüşülmesi.

10-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2023 tarih ve 392 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin görüşülmesi.

11-Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 1521, 1522 ve 1523 parsellere yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin 2018/1512 Esas ve 2019/810 Karar Numaralı kararının görüşülmesi.

12-Tapunun Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi 9120 ada 2 parselde maliki tarafından hazırlatılan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

13-Belediyemizin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14-Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Belediyemizin 2024 mali yılı evsel katı atık tarifesi” ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz sınırları içinde yapılan “9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” içerisinde yer alan; Mersin Büyükşehir Belediyesinin 08.08.2023 tarih ve 357 sayılı kararı ile onaylanan “Toroslar İlçesi Karaisalı Mahallesi 126 ada 17 parsel (Eski 712 parsel) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2023 tarih ve 311 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “8. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresinde gelen 34 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

17-Akdeniz- Toroslar- Yenişehir- Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Toroslar Serbest Bölge Bağlantı Yolu (151. Cadde) doğusu 11. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

18-Mersin ili, Toroslar ilçesi, batıda Akbelen Bulvarı, doğuda Arpaçsakarlar Mahallesi, Güneyde Şehir Hastanesi ve çevresi, kuzeyde Mersin Adana Otoyolu ile sınırlanan alanı kapsayan “7. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

19-Ocak/2024 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

20-Dilek ve temenniler.