GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 06/12/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre belediye meclisimiz, 07.12.2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda Aralık Ayı 2. Birleşimini gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediyemizin 2024 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

5-2024 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.     

6-01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere; belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına 2024 yılı için verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz kadro durumlarında yapılacak değişiklikler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Belediyemizin 2024 mali yılı evsel katı atık tarifesi”ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Dilek ve temenniler.