GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 02/01/2024

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.01.2024 Cuma günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1- Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre, belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklarımıza isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Belediyemizin 2024 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

8-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2023 tarih ve 561 sayılı kararı ile kesinleşen "Toroslar, Hal Kavşağı Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" teklifinin görüşülmesi.

9-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2023 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanan "Toroslar Kent Girişi - Akbelen Bulvarı Batısı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" teklifine askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi.

10-Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Toroslar Buluklu Mahallesi ve Çevresi 12. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

11-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2022 tarih ve 672 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih ve 392 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13-Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 1521, 1522 ve 1523 parsellere yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin 2018/1512 Esas ve 2019/810 Karar Numaralı kararının uygulanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

14-Tapunun Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi 9120 ada 2 parselde maliki tarafından hazırlatılan plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15-Akdeniz- Toroslar- Yenişehir- Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Toroslar Serbest Bölge Bağlantı Yolu (151. Cadde) doğusu 11. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16-Şubat/2024 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

17-Dilek ve temenniler.