GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/01/2024

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz 01.02.2024 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından belediyemize hibe yoluyla alınacak olan Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı için 2024 mali yılı bütçesinin T Cetveline ekleme yapılması.

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre; mülkiyeti belediyemize ait Tapunun Osmaniye Mahallesi, 8621 ada 9 parsel olarak kayıtlı 518,44 m² lik taşınmaz üzerine belediyemiz tarafından 26.12.2023 tarihli protokol kapsamında yaptırılan Kültür ve Taziye Evine isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre, belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklarımıza isim verilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

8-Belediyemizin 2024 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2023 tarih ve 561 sayılı kararı ile kesinleşen "Toroslar, Hal Kavşağı Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2023 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanan "Toroslar Kent Girişi - Akbelen Bulvarı Batısı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" teklifine askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11-Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan “Toroslar Buluklu Mahallesi ve Çevresi 12. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12-Mart/2024 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

13-Dilek ve temenniler.