GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 26/04/2024

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.05.2024 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

3-Üyesi olduğumuz Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediyemiz meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi.

4-Üyesi olduğumuz Çukurova Belediyeler Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediyemiz meclis üyeleri arasından gizli oyla 5 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi.

5-Üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediyemiz meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 üyenin seçilmesi.

6-Belediye Meclisimizin 02.12.2021 tarih ve 156 sayılı kararı ile üye olduğumuz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinden ayrılmamıza ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Belediyemizin 2023 mali yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi.

8-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yetkili memur sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman YILDIZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9-Belediyemize ait “Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketi” nin Genel Kurulunu yapmak ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman YILDIZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

10-Belediyemize ait “Toroslar Doğa İmar İnşaat Turizm Gıda ve Ticaret Anonim Şirketi” nin Genel Kurulunu yapmak ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman YILDIZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.  

11-5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi hükümlerine göre; Belediyemiz Teşkilat Şemasının güncellenmesi.

12-15 Mayıs 2024 - 15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "22. Mersin Uluslararası Müzik Festivali" için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

13-21.10.1999 tarih ve 73 sayılı Belediye Meclis Kararı ile üye olduğumuz Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası üyeliğinden ayrılmamıza ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

14-Haziran/2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan "İçel Sanat Kulübü 3. Mizah Günleri” etkinlikleri için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümlerine göre; 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan meclis toplantı günlerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16-Belediye Meclisimizin 01.12.2023 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.01.2024 tarih ve 31 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “7. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

17-Belediye Meclisimizin 04.07.2023 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.07.2023 tarih ve 312 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

18-Belediye Meclisimizin 02.11.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2023 tarih ve 650 sayılı kararı ile onaylanan "Toroslar 5. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliği ve İlave Plan Notu" teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

19-Belediye Meclisimizin 02.11.2023 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2023 tarih ve 651 sayılı kararı ile onaylanan “Toroslar 6. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği ve İlave Plan Notu” teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

20-Belediye Meclisimizin 02.11.2023 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2023 tarih ve 652 sayılı kararı ile onaylanan “Toroslar 9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği ve İlave Plan Notu” teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

21-Dilek ve temenniler.