GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTISININ 2'NCİ BİRLEŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Haber Tarihi : 03/05/2024

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 06.05.2024 Pazartesi günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda Mayıs ayı 2. Birleşimini gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

 

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

3-Belediyemizin 2023 mali yılı bütçe kesin hesabına ait Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

 

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi hükümlerine göre; Belediyemiz Teşkilat Şemasının güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

 

5-15 Mayıs 2024 - 15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "22. Mersin Uluslararası Müzik Festivali" için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

6-Dilek ve temenniler.