GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 27/06/2024

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.07.2024 Pazartesi günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR. 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi hükümlerine göre; Belediyemizin tüm müdürlüklerinin “Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikleri” nin görüşülmesi.
 4. Belediye Meclisimizin 06.05.2024 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilerek kaldırılan müdürlüklerin 2024 mali yılı bütçelerinin, yeni oluşturulan müdürlüklere aktarılması.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz meclis üyeleri arasından 12/06/2024 tarihinden itibaren görevlendirilen 2 Başkan Yardımcısına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi.
 6. Mülkiyeti belediyemize ait olan, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mah. 9641 ada 1 parsel üzerindeki binanın Toroslar İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili alınan 01.10.2018 tarih ve 97 sayılı meclis kararının iptal edilmesi.
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Ay Işığı Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezinin zemin katında Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan kısımların Toroslar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezine tahsisi ile ilgili alınan 06.03.2017 tarih ve 51 sayılı meclis kararının iptal edilmesi.
 8. Belediyemiz ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi arasında imzalanacak olan bilimsel proje ortaklıkları, akademik destek, mesleki tanıtım faaliyetleri, çevresel sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve sürdürülebilir iklim değişikliği eylem planları hakkında çalışmalar, bilgilendirme eğitimleri ve kültürel, teknik etkinlikler düzenlenmesi için iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmalarını içeren işbirliği protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman YILDIZ’a yetki verilmesi.
 9. Belediyemizin 2024 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin “Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu Kullanım Ücreti” başlıklı 38/3. maddesinin revize edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Engelliler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.  
 10. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz meclis üyeleri arasından 13/05/2024 tarihinden itibaren görevlendirilen 1 Başkan Yardımcısına ödenecek aylık ücretin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 
 11. Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4220 ada, 1 ve 9 parseller ile 4221 ada, 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 
 12. Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10175 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 

 

 1. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Karaisalı Caddesi kenarına Belediye Başkanlığımız tarafından inşa edilen kapalı semt pazarının, haftada bir defa Perşembe günleri faaliyet yürütmek üzere üreticilere tahsis edilmesi ve burada üretici pazarı kurulmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 
 2. Dilek ve temenniler.