GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 24/08/17

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 06/09/2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesine göre; Dalakderesi Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 bilirkişinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

 

4) Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün yazıları gereğince; 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali” için belediyemiz bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre; Mersin Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan ve amatör olarak faaliyette bulunan “Toroslar Belediye Spor Kulübü” ne, belediyemiz bütçesinden nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşü

6) Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin 2018 yılı evsel katı atık tarife ücretlerinin belirlenmesi.

7) Çağdaşkent Mahallesi, 236. Caddenin güneyi, 93082 Sokağın batısı, 93084 Sokağın doğusu ve 234. Caddenin kuzeyinde yer alan parka isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

8) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 7111 ada, 12 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

9) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

10) Ekim/2017 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

11) Temenniler ve öneriler.