GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/12/17

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 04/01/2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması.

 

4) 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz meclisinin 2018 yılı için aylık tatilinin belirlenmesi.

 

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/d ve (e) maddesine göre; belediyemizin 2018 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesi için ticari bankalardan borçlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

6) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi Osmaniye Mahallesi, 4612 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

7) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4221 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

8) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

9) Şubat/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

10) Temenniler ve öneriler.