GÜNDEM

TOROSLAR’DA MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Haber Tarihi : 06/03/18

TOROSLAR’DA MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Toroslar Belediye Meclisi; Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı Belediye Başkanı Hamit Tuna Başkanlığında yaptı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı; yoklama ve bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. 

  5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümlerine göre; ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediyesi bünyesinde Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması, “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin belirlenmesine ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonlarına havale edildi.

Çevre ve halk sağlığının korunması adına gürültü, ses, duman ve koku yayan gayrisıhhi nitelikteki işyerleri için getirilecek kıstasların belirlenmesine ilişkin teklif de görüşülerek, Çevre ve Sağlık, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşler, Gençlik ve Spor ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

 Toplantı, Mülkiyeti Toroslar Belediyesi adına kayıtlı bulunan Tapunun Mersin Arpaçsakarlar Mahallesi 25 L III pafta 11275 ada 2 nolu parsel üzerinde yapılacak olan dükkân ve dairelerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satışının yapılabilmesine ilişkin teklifin görüşülerek, oy birliğiyle kabul edilmesiyle devam etti.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen gündem maddelerinin komisyonlara havale edildiği meclis toplantısında, belediye ihtisas komisyonlarından gelen raporlar da görüşülerek karara bağlandı.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne 120 Bin TL Destek 

Mersin Valiliği’nin yazıları doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediye bütçesinden 120 bin TL maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. 

14 Nisan-8 Mayıs 2018 tarihleri arasında bu yıl 17’incisi gerçekleştirilecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin yanı sıra uluslararası tanıtımına da katkı sağladığını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, festivale her yıl olduğu gibi bu yılda maddi destek sağladıklarını söyledi. 

Toplantı; Nisan/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün 02 Nisan Pazartesi saat:14.00 olarak belirlenmesinin ardından, temenni ve öneriler ile son buldu.