GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 31/08/18

MECLİS GÜNDEMİ

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/09/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

1) Yoklama.

2) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3. maddesine göre; Değnek Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 bilirkişinin belirlenmesi.

4) 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Mersin Narenciye Festivali” için belediyemiz bütçesinden KDV DAHİL 150.000,00 TL maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Mülkiyeti Belediyemize ait Yüksekoluk Mahallesi 177 ada 2 nolu, 178 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine istinaden gölet yapılmak üzere DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 67. Şube Müdürlüğü adına bedelsiz devrinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre belediyemiz görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan Toroslar Belediyesi Korukent Konut ve Dükkân Yapımı İşi yüklenmesinin 2019 ve 2020 mali yıllarını kapsayacak şekilde yıllara yaygın olarak yaptırılabilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 955 nolu parselinin plan onama sınırı içerisinde kalan kısmı için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

8) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

9) Ekim/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10) Temenniler ve öneriler.