GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 27/09/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/10/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

1) Yoklama.

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

3) Belediyemizin 2019 mali yılı performans programının görüşülmesi.

4) Belediyemizin 2019 mali yılı bütçe taslağı ile 2020-2021 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi.

5) Belediyemizin 2019 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre; 2019 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi.

7) 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

8) Belediyemizin 2017 mali yılı evsel katı atık tarife ücretlerinin belirlenmesi.

9) 2018 mali yılı içinde yatırım harcaması yapılamayacağı belirtilen 06.05.07.04 "Sosyal Tesisler" bütçe tertibinde bulunan ödenek ile 06.05.07.01 "Hizmet Binası" bütçe tertibinde bulunan ödeneğin, 03.08.06.01 "Yol Bakım Onarım Giderleri" bütçe tertibine aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

10) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre; Mersin Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan ve amatör olarak faaliyette bulunan “Toroslar Belediye Spor Kulübü” ne, belediyemiz bütçesinden nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

11) Yapılması planlanan Toroslar Belediyesi cadde ve sokaklarında bitümlü sıcak karışım asfalt temini ve asfalt yama yapılması işinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi hükümlerine göre yıllara yaygın olarak yaptırılabilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

12) Mülkiyeti belediyemize ait Yalınayak Mahallesi 23 M II pafta 9641 ada 1 nolu parselin Toroslar İlçe Müftülüğü adına Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

13) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi, 206 ada, 10 ve 11 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

14) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

15) Kasım/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

16) Temenniler ve öneriler.