GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/11/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/11/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

 

1) Yoklama.

2)  Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) Belediyemizin müdürlükler arası 2018 mali yılı bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

4) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre; belediyemizde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak 2 avukatın çalıştırılması ve ödenecek olan aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

5) Osmaniye Mahallesi 21 M I pafta 4812 ada 4 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e,75/d maddesi hükümlerine göre Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Toroslar İlçe Müftülüğü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4079 ada 9 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

7) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

8) Aralık/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

9) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesine göre; belediyemizin 2017 yılı harcama evraklarını içeren Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

10) Temenniler ve öneriler.