GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/11/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/12/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

 

1) Yoklama.

2)  Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi hükümlerine göre 2019 yılı için ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenmesi.

4) Belediyemizde 657 Sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan memurlara, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personele ve 657 sayılı  DMK'nun 236/EK Madde 8 maddesi hükümlerine göre çalışan memurlara verilecek olan yiyecek yardımına ilişkin İdaremizce hazırlanan “Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi” ve  yardım sandığının kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5) Belediyemizin menkul ve gayrimenkulleri, araçları, bankalardaki hesapları ile Posta Çeki hesabının kamu hizmetine tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 24 K II pafta, 78 ada, 6 nolu parselde bulunan hisse ile Çavuşlu Mahallesi, 24 K III pafta, 90 ada, 4 nolu parselde bulunan hissenin, mülkiyeti belediyemize ait olan Arpaçsakarlar Mahallesi, 25 M I pafta, 11306 ada, 1 nolu parselin takasının yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 10569 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

8) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 2 adet Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) 01/11/2016 tarih ve 116 sayılı Belediye Meclis Kararının iptaline teklifin görüşülmesi.

10) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

11) Ocak/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12) Temenniler ve öneriler.