GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/12/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/01/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

1) Yoklama.

2) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması.

4) İstifa nedeniyle boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Milliyetçi Hareket Partisine mensup meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.

5) İstifa nedeniyle boşalan Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Milliyetçi Hareket Partisine mensup meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.

6) İstifa nedeniyle boşalan Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Milliyetçi Hareket Partisine mensup meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.

7) Mersin Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün yazıları gereğince; 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediyemiz bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. ve 31. maddeleri gereğince Toroslar Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan içkili yerlere ilave yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

10) Şubat/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11) Temenniler ve öneriler.