GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR.

Haber Tarihi : 01/02/19

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/02/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur. 

1) Yoklama.

2)  Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) İstifa nedeniyle boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Milliyetçi Hareket Partisine mensup meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.

4) İstifa nedeniyle boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Milliyetçi Hareket Partisine mensup meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/d ve (e) maddesine göre; belediyemizin 2019 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesi için ticari bankalardan borçlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; belediyemizin boş kadro durumlarında yapılacak değişikliğe ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Mülkiyeti Belediyemize ait Osmaniye Mahallesi 21 M I pafta, 4812 ada, 4 nolu parselde bulunan binanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Toroslar İlçe Müftülüğü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 24 K III pafta, 916 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

9) Mersin 2. İdare Mahkemesinin 07/11/2018 tarih ve 2018/1298 K. sayılı kararına istinaden hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

10) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

11) Mart/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12) Temenniler ve öneriler.