GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/02/19

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/03/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

 

3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; belediyemizin boş kadro durumlarında yapılacak değişikliğe ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

4) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesine göre; Aladağ, Arslanköy, Atlılar, Buluklu, Çopurlu, Değirmendere, Hamzabeyli, Işıktepe, Karaisalı, Kavaklıpınar, Kayrakkeşlik, Kepirli, Kerimler, Kızılkaya, Kurudere, Tırtar, Yavca ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 bilirkişinin belirlenmesi.

 

5) Mersin 2. İdare Mahkemesinin 27/12/2018 tarih ve 2018/395 Esas, 2018/1547 K. sayılı kararına istinaden hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

6) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

7) Temenniler ve öneriler.