GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/06/19

MECLİS GÜNDEMİ

Toroslar Belediye Meclisi aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/07/2019 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 

1) Yoklama ve Açılış.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından, Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle, vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanan “AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI” nı imzalamaya, kadın - erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev olarak kabul etmeye ve kendi yetki alanları dâhilinde şartta öne sürülen taahhütleri uygulamaya,  Eşitlik Eylem Planı geliştirmek üzere çalışmalar yürütmeye, uygulamada gerçek eşitliğin hayata geçirilmesi için, kendi bölgemizdeki tüm kurumlar ve kuruluşlarla etkileşime geçme taahhüdünde bulunmak üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ’a yasal temsilci olarak yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evrenli Mahallesi, 111 ada, 14 nolu parselde GES (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı) yapılması amacı ile hazırlanan uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi. 

6) Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7) Belediyemize bağlı Güzelyayla Mahallesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

8) Toroslar Belediyesi meclis toplantılarının Yunus Emre Kültür Merkezi Salonunda yapılması ve Toroslar WEB TV ve sosyal medyada canlı yayınlanmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

 

9) Eylül/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10) Temenniler, öneriler ve kapanış.                                                                                             

 

                                                                                                          Atsız Afşın YILMAZ

                                                                                                              Belediye Başkanı