GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/08/19

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine göre, belediye meclisimiz eaşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/09/2019 Pazartesi günü saat 14.00'de Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarının kesişiminde yer alan "Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi"nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1) Yoklama ve Açılış.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi hükümlerine göre, “Toroslar İlçesi Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” ne gizli oyla 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.

5) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi hükümlerine göre, “Toroslar İlçesi Çiftçi Malları Murakabe Heyeti” ne gizli oyla 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.

6) Işıktepe Mahallesinde devam eden kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi olarak seçilen Ramazan KIRMIZI’nın mahalle muhtarı olduğu anlaşıldığından yerine 1 kişinin bilirkişi olarak seçilmesi.

7) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklarımıza ve tesislerimize isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Belediyemizin müdürlükler arası 2019 mali yılı bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Belediyemiz sınırları içerisinde yer altı ve yerüstünden geçen GSM operatörlerinden geçiş işgaliyesi sabit ve mobil haberleşme alt yapısına ait ücretlerin belirlenmesi.

10) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8984 ada, 4 ve 5 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

11) Mülkiyeti belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan 7 adet Trafo Alanının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu”nun 30. maddesine istinaden TEDAŞ’a bedelli olarak devrinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

12) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evrenli Mahallesi, 111 ada, 14 nolu parselde GES (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı) yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 

13)  Ekim/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

14) Temenniler, öneriler ve kapanış.