GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 02/12/19

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/12/2019 Salı günü saat 14.00'de "Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi"nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

G Ü N D E M  :

1)  Açılış ve yoklama.

2)  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi hükümlerine göre; 2020 yılının ocak ayında oluşturulacak olan Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenmesi.

5) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi hükümlerine göre sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek olan aylık net ücretinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Belediyemiz Teşkilat Şemasının güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Belediyemiz meclis üyesi Yeter GÜZEL’in partisinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan/2020) Cumhuriyet Halk Partisine mensup meclis üyeleri arasından her komisyon için 1’er üyenin seçilmesi.

8) Belediyemizin 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin görüşülmesi.

9) Belediyemizin 2019 mali yılı bütçesinin yılsonu kapanış işlemlerine esas olmak üzere müdürlükler arası ödenek aktarılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

10) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarının Toroslar Belediyesi’nin ilgili birimlerince yapılması/yaptırılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

11) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, 1317 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) Ocak/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

13) Dilek ve temenniler.