"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

24/07/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Tapunun  Mersin İli, Toroslar İlçesi, İhsaniye Mah. 37 pafta, 333 ada, 86 nolu parsel; Osmaniye Mah. 38 pafta, 402 ada, 3, 15, 16, 23, 24, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 nolu parseller ile, 22M-III pafta, 4033 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda 2981/3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden yapılan ve Toroslar Belediye Encümeninin 05.11.1998 tarih ve 417  sayılı kararına istinaden   12.08.1999 tarih ve 6151 yevmiye no ile tapuda tescil olan 5 Nolu Selçuklar Mahallesi Islah İmar Uygulaması Mersin İdare Mahkemesi kararlarıyla  iptal edilmiştir.
       Sonuçlanan mahkeme kararının uygulanması amacıyla, Toroslar Belediye Encümeninin 05.11.1998 tarih ve 417  sayılı kararına istinaden12.08.1999 tarih ve 6151 yevmiye no ile tapuda tescil gören 5 Nolu Selçuklar Mahallesi Islah İmar Uygulaması   sonucu oluşan ada/parseller ve bu ada/parsellerden yoldan ihdas, tevhit, yola terk, ifraz, düzeltme imar uygulaması vs. işlemi görerek oluşmuş imar parselleri var ise bunlarda dahil olmak üzere, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah, 22M- III pafta, 4033 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 nolu parseller; 21M-II pafta, 5831 ada, 2, 3, 4, 5, 8, 9 nolu parseller; 5832 ada,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller; İhsaniye Mah, 21M-II pafta, 6983 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller; 6984 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller; Osmaniye Mah, 21M-II pafta, 6985 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  nolu  par- seller;  6986 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 nolu parseller; 6987ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nolu  parseller; 6988ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nolu parseller;  6989  ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu  parseller;  6992 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller; 6993  ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  nolu parseller; 6994 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller; 6995  ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  nolu parseller; 6996 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller;  6997 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller;  6998 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nolu parseller; 6999 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu parseller; 7000 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller; 7001  ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 nolu parseller; 7002 ada, 1, 2, 3,  4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parseller; 7003 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller; 7004 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu parseller; 7005 ada, 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller; 7006 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nolu  parseller; 7007 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu parseller; 7009 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller; 7010 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 nolu parseller;  7011 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller; 7012 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller; 7013 ada; 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller; 7014 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller; 21M-II, 22M-III pafta, 7015 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parseller;  22M-III pafta, 7016 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parseller; 7017 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller; 7018 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller ile 21M-II, 22M-III pafta, 7019 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller iptal edilerek, uygulama öncesindeki imar ve hisseli kadastral parsellere dönüşüm için, Geri dönüşüm cetvellerini içeren geri dönüşüm imar uygulaması yapılmış ve yapılan geri dönüşüm  sonrası, 

 Mersin İli, Toroslar İlçesi, İhsaniye Mah. 37 pafta, 333 ada, 86 nolu parsel;  Osmaniye Mah, 38, 38/1, 21M-II pafta, 402ada, 3, 15, 16, 23, 24, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 nolu parseller ile, 22M-III pafta, 4033 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  nolu imar ve  kadastral parsellere geri dönüşüm yapılmıştır.
        Geri dönüşüm yapılan bu parsellere ilave olarak, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah, 38, pafta, 402 ada, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, nolu parseller; 21M-II pafta, Osmaniye Mah, 22M-III pafta,  4033 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller; 21M-II pafta, 5832 ada,  1 nolu parsel; 6998 ada, 11 nolu parselleri de kapsayan alanda 2981 / 3290 sayılı yasanın 10/C maddesine istinaden yeniden yapılan imar uygulaması Belediye Encümenimizin 01.06.2016 tarih ve 300 sayılı kararı ile kabul edilmiş, bu kararla kabul edilen imar uygulamasına askı süresinde yapılan itirazlar netcesinde dosya yeniden tashih edilmiştir. Tashihi yapılan imar uygulama dosyası Toroslar Belediye Encümeninin 12.07.2017 tarih ve 456 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
        Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.   
  
 
İLAN TARİHİ                            : 13.07.2017
İLAN BİTİM TARİHİ               : 13.08.2017
 

×