"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

10/08/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

DUYURU İLANI

Belediye Encümenimizin 12.04.2017 tarih ve 250 sayılı ön izin kararına dayanarak, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 12 pafta, 620 nolu parsel, 2 pafta 621,2750,3368,3653 nolu parseller ile 1 pafta 3637 nolu parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine istinaden 87 Nolu Çavuşlu Mahallesi İmar Uygulaması adı altında yapılan imar uygulaması Belediye Encümenimizin 14.06.2017 tarih ve 399 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

 

 

İLAN TARİHİ : 07.08.2017

İLAN BİTİM TARİHİ : 05.09.2017

×