"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

22/08/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

DUYURU İLANI

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mah., 12 pafta, 440, 441, 443, 1082, 1083, 1084, 1085 nolu parseller; 033A02B1 pafta, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4476, 4477 nolu parseller ve 033A02B1A pafta,  657 ada, 1 nolu parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi istinaden F-50 Nolu Gözne Mah. İmar Uygulaması adı altında yapılan imar uygulaması ve ekli parselasyon planı Toroslar Belediye Encümeninin 15.02.2017 tarih ve 122 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Kabulü yapılan imar uygulaması, 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi istinaden askıya çıkarılmış, askıya çıkarılan imar uygulaması ve ekli parselasyon planına askı süresi içerisinde mülkiyet sahipleri tarafından yapılan itirazlar Belediyemiz İmar ve Şehircilik müdürlüğü ve yüklenici harita firması tarafından değerlendirilmiştir.
             Söz konusu uygulama alanı Gözne Mahallesi merkezindeki meydanda bulunan Gözne Belediye Binası’nın yaklaşık ikiyüz metre doğu kısmına isabet  etmektedir.
             Uygulama imar planlarına göre yol ve yeşil alan gibi kamu alanına isabet eden kısımların kamu eline geçmesi ve imar planına uygun parseller üretilmesi amacıyla F-50 Nolu Gözne Mah. İmar Uygulaması adı altında yapılan ve Askı süresindeki itirazların değerlendirilmesi sonucunda yüklenici harita firması tarafından tashih edilen imar uygulama dosyası Toroslar Belediye Encümeninin 17.05.2017 tarih ve 327 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 
           Tashihi yapılan uygulama, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesi uyarınca belediyemiz hizmet binası panosunda 22.08.2017 tarihinden başlamak üzere bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
            İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine müracaat etmeleri İLAN olunur.


İLAN TARİHİ…………………..: 22.08.2017
İLAN BİTİM TARİHİ………….: 22.09.2017  
 

×